Temel-Perde, banyo, teras, balkon, çatı, gizli dere gibi alanlarda uygulama alanı ve uygulama yüzeyine uygun (çimento, çimento-akrilik, akrilik, poliüretan, poliürea, bitüm, bitümlü membran gibi ürünlerle) su yalıtımının yapılmasıyla yapı betonunun be beton donatı demirlerinin suya karşı korunması.

Sudan kaynaklanan korozyon nedeniyle beton ve donatı demirlerinde yaşanacak taşıma kapasitesi kaybının önüne geçilmesi,

Su İzolasyonu
  • Havuz İzolasyonu
  • Gizli Dere İzolasyonu
  • Teras İzolasyonu
  • Su Deposu İzolasyonu
  • Çatı İzolasyonu
  • Temel İzolasyon